Doelstelling Chip it all

Chip it all is begin 2017 opgericht met als doelstelling om van gegevens van producten in de bouw traceerbaar te maken, zowel tijdens het bouwproces, als de exploitatiefase, om daarmee circulaire economie, hergebruik van producten mogelijk te maken op element-, component- en materiaalniveau.

 
 

Met de Data on the Spot-Chip van Chip it all zijn alle gegevens direct op locatie beschikbaar.


Onze Data on the Spot-chip is voor elk onderdeel inzetbaar. Door een smartphone met NFC bij de chip te houden, is data over het product direct ter plekke beschikbaar. Zo worden onze chips bij een zorginstelling gebruikt om meterstanden te monitoren en gebruiken schilders het om hun onderhoudscyclus te borgen tevens wordt de chip gebruikt om deelvervangingen bij houten kozijnen traceerbaar te maken.
Het unieke aan onze Data on the Spot-chip is dat elke product wat voorzien wordt van een chip zijn eigen identiteit en digitale mogelijkheden krijgt, zoals:
Gegevensopslag van het product;
Het bijhouden van een logboek voor onderhoud, stroring of reparatie;
Het instellen van een onderhoudscyclus en een meerjarig onderhoudsschema met automatische meldingen wanneer er onderhoud gewenst is;
Het genereren van een onderhoudspaspoort;
Meldingen maken via de chip (de leverancier heeft meteen de juiste informatie).
Met de Data on the spot-chip van Chip It All kunnen producten gedurende de hele levenscyclus identificeerbaar gemaakt worden voor de bevordering van de circulaire economie.
 
Door de DATA ON THE SPOT chip op of in de producten te plaatsen kunnen deze producten gedurende de hele levenscyclus identificeerbaar gemaakt worden. Ook kan er aanvullende digitale informatie aan de producten gekoppeld worden. Wij leveren maatwerk!Flexibel en betaalbaar
Het systeem van Data on the Spot is flexibel opgebouwd waardoor het inzetbaar is voor verschillende sectoren. Wij hebben voor elke toepassing de juiste chip en hebben de capaciteit om zestigduizend chips per jaar te programmeren en te leveren.
 

De werking

Chip it all levert een systeem om data direct op locatie toegankelijk te maken.
Met de web based invoermodule kunnen alle gegevens van de belangrijke onderdelen ingevoerd worden. Deze gegeven komen in de Cloud te staan en zijn gelinkt aan een hiervoor door ons geprogrammeerde Chip. Aan de Chip kunnen tag links gekoppeld worden zodat er extra gegeven geüpload kunnen worden zie bovenstaande afbeelding. De Chip kan op of in het onderdeel geplaatst worden zie onderstaande afbeelding.

 

Voorbeeld ingescande chip

Als de smartphone met NFC functie bij de Chip wordt gehouden zal hij de informatie van de Chip ophalen en weergeven in de browser van de smartphone zie bovenstaande afbeelding
De eerste label Tagid nr.
De tweede label Locatie is een vaste label
De andere 4 labels zijn flexibele labels en kunnen naar eigen wens ingevuld worden.
Ook kunnen er totaal 5 bestanden op chip geplaatst worden
Elk bestand mag maximaal 5 mb zijn.
Er kan voor gekozen worden om de bestanden af te schermen en alleen zichtbaar te maken na inloggen.
 

Circulaire economie


Wij geloven in een circulaire economie en vinden het belangrijk om volgens deze principes te werken. De manier waarop wij ondernemen, bouwen en samenwerken staat in het teken van een duurzame inzet van mens en grondstof. Daarom hebben wij een systeem opgezet dat de duurzaamheid van producten aanzienlijk vergroot. Door producten en grondstoffen innovatief te verwerken en slim te gebruiken en te onderhouden, voorkomen wij verspilling en dragen wij bij aan een beter milieu.
 
 

Folders Data on the spot downloaden

folder

 

Chat met ons
Contact opnemen via WhatsApp
Heeft u een korte vraag of wilt u snel iets weten?
Stuur dan een bericht via WhatsApp:
1. Voeg ons telefoonnummer 06-36211067 toe aan uw adresboek.
2. Open WhatsApp en zoek ons telefoonnummer op.
3. U kunt nu direct een WhatsApp-bericht versturen.